Biomechanika jeźdźca i trening uzupełniający cz. 1

Rozpoczynamy cykl szkoleń ,,Biomechanika jeźdźca i trening uzupełniający” będący częścią kursu trenera „Świadomy dosiad”.

Szkolenie dedykowane jest dla instruktorów, trenerów jeździectwa, hipoterapii a także wszystkich jeźdźców zawodników i amatorów, którzy są zainteresowani zgłębieniem szerokiego zakresu wiedzy dotyczącej dosiadu, biomechaniki ciała, doboru treningu uzupełniającego.
Uczestnictwo w 5 cyklicznych szkoleniach ( 2 jako słuchacz i 3 jako uczestnik z koniem) upoważnia do przystąpienia do egzaminu na trenera dosiadu „Świadomy dosiad” i uzyskania certyfikatu.

Cele kursu :

Spójna edukacja instruktorów oraz trenerów jeździectwa z zakresu biomechaniki jeźdźca oraz doboru treningu uzupełniającego dla jeźdźców .

Metody zapobiegania przeciążeniom w sporcie i rekreacji jeźdźców, zdobycie wiedzy z zakresu doboru treningu indywidualnego dla jeźdźca ze szczególnym uwzględnieniem holistycznego podejścia do motoryki młodych jeźdźców.

Nauczanie metod diagnostyki asymetrii jeźdźców oraz sposobów ich korekcji.

Edukacja z zakresu oddziaływania dosiadem jako pierwszą pomocą jeździecką.

Metody pracy z napięciami mięśniowymi w ciele jeźdźców oraz ich połączeniu ze strefą emocji.

Nauczanie prawidłowej piramidy motoryki sportu zarówno dla młodych jeźdźców jak i dorosłych

Wiedza z zakresu takich pojęć jak: prawidłowa funkcja układu nerwowego a napięcie mięśniowe, uzyskanie prawidłowej siły mięśniowej, asymetrie, równowaga, stabilizacja, mobilizacja, rozciąganie, propriorecepcja , praca na powięziach, funkcje kręgosłupa i jego prawidłowa ruchomość,

Szkolenie 10-11 listopad
Przepiękna lokalizacja i atmosfera stajni .https://www.facebook.com/FundacjaImEdmundaMzyka/
Tematyka szkolenia to doskonalenie cech dosiadu, zdobywanie samoświadomości ciała, dzięki której przekazujemy czytelne dla konia informacje .Podczas szkolenia każdy z uczestników uzyska informacje jaki wpływ na ruch konia mają różne wzorce dosiadu, w jaki sposób prowadzić konia dosiadem nie zaburzając jego ruchu i pomagając mu budować dobrą muskulaturę bez zaburzania jego biomechaniki. Jak wspomóc proces korekcji asymetrii u konia poprzez dosiad oraz jak zapobiegać ich powstawaniu poprzez niedobory w dosiadzie. Jak uzyskać prawidłowe prowadzenie konia w chodach, przejściach, figurach. Każdy jeździec uzyska indywidualną ocenę swojego ciała na koniu oraz podczas indywidualnej sesji fizjoterapeutycznej, gdzie otrzyma zalecenia ćwiczeń dobranych do poprawy swoich słabszych elementów dosiadu. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodami pracy nad ciałem umożliwiającymi: osadzenie,pogłębienie samoświadomości, regulację napięcia mięśniowego, łączenie strefy emocjonalnej z ciałem.

Koszty:
700zł uczestnik z koniem ( 3 sesje dosiadowe, sesja diagnostyczna jeźdźca , dobór treningu uzupełniającego, uczestnictwo w wykładach, uczestnictwo w sesji i wykładzie metody TRE)
350zł słuchacz ( obserwacja sesji dosiadowych, udział w sesjach ćwiczeń na sali , uczestnictwo w wykładach)
Osoby deklarujące odbycie kursu trenerskiego są przygotowywane przez wykładowców do diagnostyki biomechaniki jeźdźca oraz otrzymują po zakończonym cyklu szkoleń materiały edukacyjne i zagadnienia egzaminacyjne.

Koszty doby stajennej dla koni- 50zł
Nocleg na terenie ośrodka 40zł(pokoje z łazienką, aneks kuchenny)

Obiad w formie cateringu ( w zgłoszeniu podajemy czy wybieramy opcje dla wegetarian)

Po zgłoszeniu uczestnictwa poprzez wiadomości na fc „Centrum biomechaniki jeźdźca i treningu uzupełniającego” dokonujemy wpłaty na podane konto, zaliczki wpłacamy do 2 listopada, 400zł uczestnik z koniem i 200zł słuchacz.

Wykładowcy szkolenia 10-11listopad
Ewa Mizgała Pręcikowska mgr fizjoterapii, instr. rekreacji ruchowej, trener personalny
www.swiadomydosiad.pl
Małgorzata Czelnik provider TRE® Provider
Praktyk ACCESS BARS® i Praktyk BreathFlow
https://www.facebook.com/KOMPASGosiaCzelnik/
www.pracowniakompas.pl