Biomechanika jeźdźca i trening uzupełniający cz. III

Mam zaszczyt zaprosić Was do udziału w cyklu szkoleń ,, Biomechanika jeźdźca i trening uzupełniający” będący częścią kursu trenera „Świadomy dosiad”.

Przed nami III część cyklu szkoleniowego.

Szkolenie dedykowane jest dla instruktorów, trenerów jeździectwa, hipoterapii, a także wszystkich jeźdźców zawodników i amatorów, którzy są zainteresowani zgłębieniem szerokiego zakresu wiedzy dotyczącej dosiadu, biomechaniki ciała, doboru treningu uzupełniającego.
Uczestnictwo w 5 cyklicznych szkoleniach ( 3 jako słuchacz i 2 jako uczestnik z koniem) upoważnia do przystąpienia do egzaminu na trenera dosiadu „Świadomy dosiad” i uzyskania certyfikatu.

*Osoby, które dołączą do cyklu szkoleniowego i odbędą trzy ostatnie szkolenia, mają możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego na specjalnych warunkach z uwzględnieniem uzupełnienia materiału z pozostałych części.

Cele kursu :

1.Spójna edukacja instruktorów oraz trenerów jeździectwa z zakresu biomechaniki jeźdźca oraz doboru treningu uzupełniającego dla jeźdźców .
Tematyka oraz zakres wiedzy przekazywanej podczas cyklu jest uzupełnieniem dla pracy trenerów i instruktorów.

Metodyka treningu uzupełniającego dla jeźdźców jaką przedstawiamy Państwu podczas szkoleń jest oparta na standardach funkcjonujących już w wielu zagranicznych ośrodkach.

2.Metody zapobiegania przeciążeniom w sporcie i rekreacji jeźdźców, zdobycie wiedzy z zakresu doboru treningu indywidualnego dla jeźdźca ze szczególnym uwzględnieniem holistycznego podejścia do motoryki młodych jeźdźców oraz zawodników.

3.Nauczanie metod diagnostyki asymetrii jeźdźców oraz sposobów ich korekcji.

4.Edukacja z zakresu oddziaływania dosiadem jako pierwszą pomocą jeździecką.

5.Metody pracy z napięciami mięśniowymi w ciele jeźdźców oraz ich połączeniu ze strefą emocji.

6.Nauczanie prawidłowej piramidy motoryki sportu zarówno dla młodych jeźdźców jak i dorosłych

Korzyści :

Uczestnik cyklu szkoleniowego uzyskuje wiedzę z zakresu biomechaniki ciała jeźdźca niezbędną do prowadzenia holistycznego nauczania jeździectwa amatorów i zawodników zarówno dzieci jak i dorosłych.

Umiejętność doboru treningu uzupełniającego dla jeźdźców oraz prawidłowej korekcji dosiadu.

Przygotowanie do profesjonalnej oceny motoryki i postawy statycznej i dynamicznej jeźdźca

Umiejętność prowadzenia jeźdźców z przeciążeniami oraz wadami postawy w kierunku poprawy funkcjonalnej . Jak nie pogłębiać przeciążeń występujących w sporcie oraz nie zaburzać rozwoju motoryki u dzieci i amatorów z wadami postawy.

Szkolenie 30-31
Przepiękna lokalizacja i atmosfera stajni .https://www.facebook.com/FundacjaImEdmundaMzyka/
Tematyka szkolenia to doskonalenie cech dosiadu, zdobywanie samoświadomości ciała, dzięki której przekazujemy czytelne dla konia informacje .Podczas szkolenia każdy z uczestników uzyska informacje jaki wpływ na ruch konia mają różne wzorce dosiadu, w jaki sposób prowadzić konia dosiadem nie zaburzając jego ruchu i pomagając mu budować dobrą muskulaturę bez zaburzania jego biomechaniki. Jak wspomóc proces korekcji asymetrii u konia poprzez dosiad oraz jak zapobiegać ich powstawaniu poprzez niedobory w dosiadzie. Jak uzyskać prawidłowe prowadzenie konia w chodach, przejściach, figurach. Każdy jeździec uzyska indywidualną ocenę swojego ciała na koniu oraz podczas indywidualnej sesji , gdzie otrzyma zalecenia ćwiczeń dobranych do poprawy swoich słabszych ogniw ciała, a tym samym elementów dosiadu. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodami pracy nad ciałem umożliwiającymi: osadzenie,pogłębienie samoświadomości, regulację napięcia mięśniowego, łączenie strefy emocjonalnej z ciałem oraz wiele innych zagadnień związanych z biomechaniką jeźdźca opartych o standardy medycyny sportowej,biomechaniki, fizjoterapii , treningu personalnego i badania naukowe.

Koszty:
700zł uczestnik z koniem ( 3 sesje dosiadowe, sesja diagnostyczna jeźdźca , dobór treningu uzupełniającego, uczestnictwo w wykładach)
*350zł słuchacz( cena rabatowa dla uczestników poprzednich części szkolenia,kursantów szkoleń ,,Świadomy dosiad” i uczniów) obserwacja sesji dosiadowych, udział w sesjach ćwiczeń na sali , uczestnictwo w wykładach)
450zł słuchacz (cena standardowa )
Osoby deklarujące odbycie kursu trenerskiego są przygotowywane przez wykładowców do diagnostyki biomechaniki jeźdźca oraz otrzymują po zakończonym cyklu szkoleń materiały edukacyjne i zagadnienia egzaminacyjne.

Uzyskany certyfikat ma stanowić o jakości wiedzy oraz zapewniać przygotowanie merytoryczne i praktyczne z zakresu biomechaniki jeźdźca i doboru treningu uzupełniającego.
Całość kursu obejmuje około 100 godzin wykładów, praktyki i materiałów prowadzonych przez wykładowców z różnych dziedzin związanych z motoryką,fizjologią,psychosomatyką ciała.

Koszty doby stajennej dla koni- 50zł
Nocleg na terenie ośrodka 40zł(pokoje z łazienką, aneks kuchenny)

Obiad w formie cateringu ( w zgłoszeniu podajemy czy wybieramy opcje dla wegetarian)

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:
wiadomość e-mail na:
info@swiadomydosiad.pl lub w wiadomośći na fc „Centrum Szkoleniowe biomechaniki jeźdźca i treningu uzupełniającego”
Imię, nazwisko, słuchacz/uczestnik z koniem
Po zgłoszeniu uczestnictwa poprzez wiadomość dokonujemy wpłaty na podane konto, zaliczki wpłacamy do 28lutego.
400zł uczestnik z koniem i 200zł słuchacz.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 883110000

Wykładowcy szkolenia 30-31marzec
Ewa Mizgała Pręcikowska Fizjoterapeuta sportowy, instruktor rekreacji ruchowej, trener personalny, dietetyk kliniczny i sportowy, jeździec, były sportowiec.
www.swiadomydosiad.pl
Michał Zarębski – Fizjoterapeuta sportowy,instruktor rekreacji ruchowej, czynny sportowiec.
http://www.jestlepiej.pl