Szkolenia

Centrum Szkoleniowe Biomechaniki jeźdźca oraz treningu uzupełniającego  ,,Świadomy dosiad”
Cele oraz zakres działań:
 • Spójna edukacja instruktorów oraz trenerów jeździectwa z zakresu biomechaniki jeźdźca oraz doboru treningu uzupełniającego dla jeźdźców.
 • Metody zapobiegania przeciążeniom w sporcie i rekreacji jeźdźców, zdobycie wiedzy z zakresu doboru treningu indywidualnego dla jeźdźca.
 • Tworzenie kadry ,,Świadomy dosiad” posiadającej spójną wiedzę oraz kompetencje potwierdzone ukończeniem egzaminu.
 • Organizacja szkoleń przez kadrę ,,Świadomy dosiad” w Polsce oraz współpraca z zagranicznymi trenerami zajmujacymi się powyższą tematyką.
 • Szkolenia dla jeźdźców i słuchaczy.
 • Kurs Trenera ,,Świadomy dosiad” zakończony certyfikatem (warunkiem przystąpienia do kursu trenera ,,Świadomy dosiad” jest posiadanie tytułu licencjata, magistra fizjoterapii, trenera personalnego, instr. rekreacji ruchowej z akredytacją MENiS , instruktora jazdy konnej lub trenera jeździectwa z co najmniej 5 letnim stażem). Kurs obejmuje minimum 100 godzin teorii i praktyki oraz weryfikację nabytych umiejętności podczas egzaminu. Celem powyższego kursu jest uzupełnianie wiedzy jeździeckiej oraz szkolenie wykwalifikowanej kadry z gruntownym przygotowaniem i kwalifikacjami, gotowej do wspólnego dalszego rozwoju w ramach projektów ,,Świadomy dosiad” oraz przygotowanych do bezpiecznej i odpowiedzialnej pracy z ciałami jeźdźców i doskonaleniem ich dosiadu.

Czym jest trening uzupełniający ?

Trening uzupełniający stosowany jest we wszystkich dyscyplinach sportowych. Jego celem jest poprawa wyników poprzez doskonalenie danych cech wysiłku.
W przypadku jeździectwa trening uzupełniający powinien być skierowany na:

 • poprawę koordynacji części ciała,
 • równowagę,
 • równoważenie siły mięśniowej po obu stronach – symetria mięśniowa,
 • wzmocnienie siły mięśniowej danych partii ciała,
 • nieustanne utrzymanie prawidłowej ruchomości i elastyczności kręgosłupa.

W Polsce trening uzupełniający dla jeźdźców jest bardzo słabo rozwinięty, a nawet pominięty. O ile w wielu ośrodkach młodzi jeźdźcy w szkółkach mogą liczyć na dodatkowe ćwiczenia, chociażby na lonży lub na sali gimnastycznej, to temat treningu uzupełniającego dla zawodników jest całkowicie pominięty.

W wielu zagranicznych ośrodkach zawodnicy ściśle współpracują z fizjoterapeutami i psychologami w celu poprawy świadomości ciała, bowiem precyzja oddziaływania ciałem w połączeniu ze stanem umysłu są podstawą pracy oraz poprawy wyników z koniem. Dlatego też podjęte przeze mnie działania są skierowane do zawodników oraz amatorów jeździectwa.

Każdy zalecany trening uzupełniający lub ćwiczenia uzupełniające, powinny być indywidualnie dobrane do potrzeb danej osoby. Filmy i materiały publikowane na stronie są jedynie przykładowymi rozwiązaniami, których doboru dokonuje osobiście po indywidualnych konsultacjach, pracując z indywidualnym celem danego jeźdźca.