0
Twój koszyk
Produkt dodany Koszyk zaktualizwoany Produkt usunięty

Brak produktów w koszyku.

Sklep

GOLD LIQUID Equine biota starter

GOLD LIQUID Equine biota starter 100ml To nowej generacji produkt oparty na żywych bakteriach kwasu mlekowego oraz ich metabolitach – postbiotyki (kwasy organiczne, bakteriocyny, enzymy). Czemu Gold liquid Equine biota starter  to więcej niż probiotyk ? Equine biota starter dzięki swojej innowacyjnej formule oraz biodostępności  daje bardzo wiele korzyści zdrowotnych i terapeutycznych dla koni. Działanie i efekty systematycznego stosowania
 • Przywraca naturalną integralność jelit
 • Regeneracja kosmków jelitowych
 • Eliminacja stanów zapalnych jelit ( bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych)
 • Silne przywrócenie odporności
 • Stabilizacja flory jelitowej
 • Poprawa strawności paszy oraz zwiększenie przyswajalności mikro i makro elementów
 • Eliminacja bakterii chorobotwórczych z jelit
 • Badania dowiodły, iż podczas systematycznego stosowania preparatu zwierzęta stają się spokojniejsze
 • Wsparcie układu nerwowego i mięśniowego dzięki syntezie Wit. B kompleks
 • Regeneracja jelit po kuracjach odrobaczających i silnych robaczycach
 • Działanie przeciwkolkowe
 • Działanie przeciwwrzodowe
 • Działanie przeciwbiegunkowe
 • Działanie przeciwalergiczne, wyciszenie reakcji nietolerancji pokarmowych,
 • Bariera dla patogenów wnikających w układzie pokarmowym
   

Łącznie

160.00 

160.00 

- +

Dokup film instruktażowy!

GOLD LIQUID Equine biota starter 

To nowej generacji produkt oparty na żywych bakteriach kwasu mlekowego oraz ich metabolitach – postbiotyki (kwasy organiczne, bakteriocyny, enzymy).

Czemu Gold liquid Equine biota starter  to więcej niż probiotyk ?

Equine biota starter dzięki swojej innowacyjnej formule oraz biodostępności  daje bardzo wiele korzyści zdrowotnych i terapeutycznych dla koni.

TO WIĘCEJ NIŻ PROBIOTYK

Działanie i efekty systematycznego stosowania

 • Przywraca naturalną integralność jelit
 • Regeneracja kosmków jelitowych
 • Eliminacja stanów zapalnych jelit ( bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych)
 • Silne przywrócenie odporności
 • Stabilizacja flory jelitowej
 • Poprawa strawności paszy oraz zwiększenie przyswajalności mikro i makro elementów
 • Eliminacja bakterii chorobotwórczych z jelit
 • Badania dowiodły, iż podczas systematycznego stosowania preparatu zwierzęta stają się spokojniejsze
 • Wsparcie układu nerwowego i mięśniowego dzięki syntezie Wit. B kompleks
 • Regeneracja jelit po kuracjach odrobaczających i silnych robaczycach
 • Działanie przeciwkolkowe
 • Działanie przeciwwrzodowe
 • Działanie przeciwbiegunkowe
 • Działanie przeciwalergiczne, wyciszenie reakcji nietolerancji pokarmowych,
 • Bariera dla patogenów wnikających w układzie pokarmowym

PRZEZNACZENIE :

 • Dla koni wrzodowych
 • Dla koni z obniżoną odpornością
 • Dla koni w sytuacji wystąpienia biegunek
 • Dla koni w stanach zapalnymch jelit
 • Po kuracjach antybiotykowych ( także w trakcie jej trwania)
 • Dla klaczy ciężarnych i karmiących ( poprawa jakości siary- wzrost immunoglobulin oraz przeniesienie odporności na źrebię)
 • Dla młodzieży w okresie odstawienia ( prawidłowe utrzymanie mikrobioty jelit, zmniejszenie stresu, podniesienie odporności )
 • Dla koni z zespołami metabolicznymi ( poprawa wchłaniania, efekt regeneracji jelit, poprawa strawności i wykorzystania paszy )
 • Dla koni starszych ( poprawa: mikrobioty jelit, wchłaniania, strawności paszy, wzmocnienie)
 • Dla koni ochwatowych
 • Dla koni alergików (zmniejszenie reakcji alergicznych, nietolerancji pokarmowych)
 • Dla koni przeciwkolkowo
 • Dla koni sportowych - poprawa wchłaniania, łagodzenie stresu, odporność, ochrona układu pokarmowego, korzystny wpływ na układ nerwowy i mięśniowy
 • Dla koni po kuracjach odrobaczających
 • Dla koni poddawanych długim transportom
 • Dla koni przy zmianach stajni
 • Zalecane dla koni po wykonaniu dezynfekcji chemicznych w stajni

Dlaczego Equine biota starter poprawia strawność

oraz przyswajalność mikro i makro elementów

 

Istnieją dwa mechanizmy, które odpowiedzialne są za te efekty:

 • Equine biota starter – przywraca integralność jelit poprzez ochronę kosmków jelitowych tworząc z jednej strony parasol ochronny zwany biofilmem, a z drugiej, poprzez walkę o nisze życiową eliminuje patogeny ze środowiska za pośrednictwem bakteriocyn, kwasu mlekowego, kwasu propionowego, które wydziela do światła jelita. Equine biota starter – wysycając receptory błonowe, do których zakotwiczają się patogeny uniemożliwia im prawidłowy rozwój czyniąc jelito konia niedostępne dla Coli, beztlenowców czy wirusów. Poprawia się integralność jelit, ograniczone zostają mikro stany zapalne wywoływane przez patogeny chorobotwórcze, zwiększa się powierzchnia chłonna jelit.
 • Equine biota starter – bakterie kwasu mlekowego znane są z tego, iż nadtrawiają, rozkładają cukry złożone (włókno) do cukrów prostych czyniąc je dostępnymi dla konia. Procesowi temu towarzyszy również szeroko uwalniane witaminy z grupy K oraz B jak B2, B6, B12….. co przyczynia się do łagodzenia stresu.

Dlaczego Equine biota starter wspiera odporność

oraz ogranicza skutki nietolerancji pokarmowej

Bakterie Equine biota starter stymulują układ odpornościowy organizmu (poprzez układ GALT) - zarówno poprzez wzmacnianie, jak i wygaszanie nadmiernej reakcji układu immunologicznego – czyli mają efekt anty-uczuleniowy. Wzmacnianie odbywa się poprzez aktywację limfocytów B  i T do produkcji cytokin oraz immunoglobulin, które to ogrywają znaczącą role  w walce z patogenami. Poprzez stymulację odporności naturalnej aktywują granulocyty i makrofagi. Bakterie pro biotyczne nie wywołują odpowiedzi prozapalnej przeciw sobie, ale indukują nieswoiste mechanizmy odpornościowe – odporność naturalną

Odziaływanie Equine biota starter na komórki dendrytyczne oraz komórki epitelialne jelit wpływa na ogólną tolerancję immunologiczną wobec antygenów pokarmowych zmniejszając ich alergiczny skutek.

Instrukcja prawidłowego stosowania

 

Przez pierwsze 3 miesiące stosowania

 

codziennie  - 1 ml na 100 kg masy ciała / dawka dobowa

 

Powyżej 3 miesięcy stosowania

 

co drugi dzień – 1 ml na 100 kg masy ciała / dawka dobowa

 

Equine biota starter -  to produkt silnie skoncentrowany, przedawkowanie może wywołać biegunki. Po wystąpieniu biegunek na skutek przedawkowania, odstawić  na 48 godz. a następnie powrócić do dawki dobowej.

 

Skład:

Equine biota starter zawiera bakterie fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus spp. o stężeniu >1x109 jtk/mL) jtk – jednostki tworzące kolonie.

Equine biota starter zawiera metabolity wydzielane podczas hodowli (kwasy organiczne, bakteriocyny, enzymy).

 

UWAGA: po otwarciu produkt należy przechowywać w lodówce!

Stabilność

Mikroorganizmy wchodzące w skład GOLD LIQUID Equine biota starter  nie są wrażliwe na kwasy żołądkowe, dlatego bez problemów dostają się do jelit efektywnie je zasiedlając.

GOLD LIQUID naniesiony na paszę utrzymuje swoją aktywności do 30 dni niezależnie od zewnętrznych warunków pogodowych.

GOLD LIQUID to produkt oparty na żywych mikroorganizmach, dlatego jego stabilność jest ograniczona do 2 miesięcy przy odpowiednim przechowywaniu.

GOLD LIQUID po rozpuszczeniu w wodzie ulega całkowitej degradacji w ciągu 48 godzin.

 

Mechanizm działania bakterii probiotycznych GOLD LIQUID Equine biota starter :

 

 • Modulacja układu immunologicznego
 • Konkurencyjność z drobnoustrojami patogennymi
 • Wytwarzanie bakteriostacyn
 • Hamowanie kolonizacji przewodu pokarmowego przez patogeny
 • Obniżanie pH przewodu pokarmowego
 • Adsorpcja drobnoustrojów i ich toksyn
 • Wydłużenie pasażu treści pokarmowej
 • Opóźnione opróżnianie żołądka
 • Przerost nabłonka w jelicie cienkim
 • Stymulacja fermentacji sacharydów
 • Regulacja pasażu treści jelitowej (częstotliwość i konsystencja stolca)

 

 

Badania GOLD LIQUID Equine biota starter

 

Mikroorganizmy zostały wstępnie scharakteryzowane w warunkach laboratoryjnych pod względem cech probiotycznych, takich jak: przeżywalność w niskim pH środowiska, aktywność antagonistyczna wobec szczepów patogennych (z PIWET wyizolowane od chorych zwierząt) z rodzaju Salmonella (S. enteriditis, S. saintpaul, S. virchov, S. typhimurium) oraz hemolitycznej E. coli w temp. 42°C czy Clostridium perfringens.

Określone zostały także inne cechy mikroorganizmów tj. wzrost i synteza kwasu mlekowego w różnych warunkach temperaturowych (wymienione cechy oznaczone zostały w temp. inkubacji 30 i 37°C ze względu na ocenę możliwości hodowli szczepów w skali produkcyjnej. Ponadto oceniono także zdolność mikroorganizmów  do obniżania stężenia ochratoksyny A w środowisku (mikotoksyny często zanieczyszczającej pasze zbożowe). Wyniki badań przedstawiono w tabeli.

 

 

 

 

 

Wzrost

[j.t.k./mL]

 

Zawartość kwasu mlekowego w podłożu po 24 godz. inkubacji bakterii

[g/L]

 

Liczba bakterii oznaczona  podłożu o pH 2,5 po 4 godz. inkubacji bakterii*

[j.t.k./mL]

 

Poziom redukcji OTA w podłożu po 24 godz. inkubacji bakterii

[%]

30°C 37°C 42°C 37°C 42°C
Gold

 liquid

109 109 108 15 13,6 107

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Do podstawowych kryteriów wyznaczających przydatność szczepów bakteryjnych do badań zgodnie z prawodawstwem Unijnym jest wymagany brak oporności na antybiotyki stosowane w leczeniu zwierząt. Opisane mikroorganizmy wykazują brak oporności na antybiotyki, co zostało potwierdzone poprzez oznaczenie wartości MIC, czyli minimalnego stężenia antybiotyku hamującego wzrost drobnoustroju.

GOLD LIQUID Equine biota starter został przebadany na pod kątem wrażliwości na antybiotyki stosowane w hodowli.

Przekroczenie dawek minimalnych dla danej rodziny szczepów eliminuje szczep z możliwości stosowania w hodowli zwierząt.

GOLD LIQUID Equine biota starter jak wskazują minimalne dawki graniczne jest produktem bezpiecznym i spełniającym europejskie normy dopuszczające dany produkt do stosowania w hodowli zwierząt.

GOLD LIQUID Equine biota starter MIC (mg/L)

GOLD LIQUID Equine biota starter

Stężenia dawek granicznych dla szczepu Lactobacillus (mg/L)
Ampicillin 1 2
Erythromycin 0.25 1
Gentamicin 1 16
Streptomycin 32 n.w
Tetracyclin 16 32
Kanamycin 16 64
Chloramphenicol 4 8
Clindamycin 0.25 2

n.w. – nie wymagane

 

Referencje :

 • Clermont D, Chesneau O, Cespédès G De, Horaud T, 1997: New tetracycline resistance determinants coding for ribosomal protection in streptococci and nucleotide sequence of tet(T) isolated from pyogenes A498.Antimicrob. Agents Chemother. 1997, 41(1):112.
 • Gevers D, Danielsen M, Huys G, Swings J, 2003: Molecular characterization of tet(M) genes in Lactobacillus isolates from different types of fermented dry sausage. Appl Environ Microbiol 69(2): 1270-1275
 • Pang Y, Brown BA, Steingrube VA, Wallace RJ Jr, Roberts MC, 1994: Tetracycline resistance determinants in Mycobacterium and Streptomyces Antimicrob. Agents Chemother. 1994, 38(6):1408-1412

 

 

Aktywność antybakteryjna

Zestawienie wyników badań bakterii wykorzystywanych w mieszance paszowej uzupełniającej GOLD LIQUID Equine biota starter w stosunku do patogenów

 

Opis GOLD LIQUID Equine biota starter
Właściwości antybakteryjne
Escherichia coli +++
Clostridium perfringens ++++
 
Salmonellaenterica ser. Enteritidis ++++
Salmonellaenterica ser. Typhimurium ++++
Campylobacter jejuni ++
Enterobacteraerogenes +
Staphylococcus aureus ++
 
Listeria monocytogenes ++
 Lawsonia intracellularis  ++++
Aeromonas hydrophila ++
Serratiamarcescens +
Brachyspira  +++
 
Yersiniaenterocolitica +
Proteusvulgaris +
Pseudomonasaruginosa +++
Shigellaflexneri ++
‘’Właściwości proteolityczne ++
Właściwości amylolityczne ++
Właściwości lipolityczne
Tolerancja niskiego pH
-     pH 2,0 72%
-     pH 3,0 85%
Tolerancja soli żółciowych
0,25% żółci bawolej 85%
   0,50% żółci bawolej 94%
    1,0% żółci bawolej 99,90%
Liczebność populacji bakterii
 przechowywanie 30 dni, plus 4°C 100%
 przechowywanie 30 dni, plus 20°C 95%

 

 

Reprodukcja

 

Badania wykazały, że stosowanie GOLD LIQUID Equine biota starter w podawaniu ciągłym na stadach reprodukcyjnych zwierząt przenosi odporność na potomstwo.

 

GOLD LIQUID Equine biota starter

     poprzez zastosowanie odpowiedniego,

systematycznego stosowania:

 • Ogranicza stosowanie antybiotyków
 • Podnosi odporność
 • Wspomaga działanie enzymów trawiennych

 

Kontrola jakości produkcji

 • Każda szarża testowana na poziomie genetycznym – PCR, autorskie testy genetyczne na potrzeby własnej produkcji.

 

 • Każda szarża - kontrola na poziomie mikrobiologicznym (hodowle na pożywkach selekcyjnych)

 

 

 

 

GOLD LIQUID Equine biota starter

GOLD LIQUID Equine biota starter 

To nowej generacji produkt oparty na żywych bakteriach kwasu mlekowego oraz ich metabolitach – postbiotyki (kwasy organiczne, bakteriocyny, enzymy).

Czemu Gold liquid Equine biota starter  to więcej niż probiotyk ?

Equine biota starter dzięki swojej innowacyjnej formule oraz biodostępności  daje bardzo wiele korzyści zdrowotnych i terapeutycznych dla koni.

TO WIĘCEJ NIŻ PROBIOTYK

Działanie i efekty systematycznego stosowania

 • Przywraca naturalną integralność jelit
 • Regeneracja kosmków jelitowych
 • Eliminacja stanów zapalnych jelit ( bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych)
 • Silne przywrócenie odporności
 • Stabilizacja flory jelitowej
 • Poprawa strawności paszy oraz zwiększenie przyswajalności mikro i makro elementów
 • Eliminacja bakterii chorobotwórczych z jelit
 • Badania dowiodły, iż podczas systematycznego stosowania preparatu zwierzęta stają się spokojniejsze
 • Wsparcie układu nerwowego i mięśniowego dzięki syntezie Wit. B kompleks
 • Regeneracja jelit po kuracjach odrobaczających i silnych robaczycach
 • Działanie przeciwkolkowe
 • Działanie przeciwwrzodowe
 • Działanie przeciwbiegunkowe
 • Działanie przeciwalergiczne, wyciszenie reakcji nietolerancji pokarmowych,
 • Bariera dla patogenów wnikających w układzie pokarmowym

PRZEZNACZENIE :

 • Dla koni wrzodowych
 • Dla koni z obniżoną odpornością
 • Dla koni w sytuacji wystąpienia biegunek
 • Dla koni w stanach zapalnymch jelit
 • Po kuracjach antybiotykowych ( także w trakcie jej trwania)
 • Dla klaczy ciężarnych i karmiących ( poprawa jakości siary- wzrost immunoglobulin oraz przeniesienie odporności na źrebię)
 • Dla młodzieży w okresie odstawienia ( prawidłowe utrzymanie mikrobioty jelit, zmniejszenie stresu, podniesienie odporności )
 • Dla koni z zespołami metabolicznymi ( poprawa wchłaniania, efekt regeneracji jelit, poprawa strawności i wykorzystania paszy )
 • Dla koni starszych ( poprawa: mikrobioty jelit, wchłaniania, strawności paszy, wzmocnienie)
 • Dla koni ochwatowych
 • Dla koni alergików (zmniejszenie reakcji alergicznych, nietolerancji pokarmowych)
 • Dla koni przeciwkolkowo
 • Dla koni sportowych - poprawa wchłaniania, łagodzenie stresu, odporność, ochrona układu pokarmowego, korzystny wpływ na układ nerwowy i mięśniowy
 • Dla koni po kuracjach odrobaczających
 • Dla koni poddawanych długim transportom
 • Dla koni przy zmianach stajni
 • Zalecane dla koni po wykonaniu dezynfekcji chemicznych w stajni

Dlaczego Equine biota starter poprawia strawność

oraz przyswajalność mikro i makro elementów

 

Istnieją dwa mechanizmy, które odpowiedzialne są za te efekty:

 • Equine biota starter – przywraca integralność jelit poprzez ochronę kosmków jelitowych tworząc z jednej strony parasol ochronny zwany biofilmem, a z drugiej, poprzez walkę o nisze życiową eliminuje patogeny ze środowiska za pośrednictwem bakteriocyn, kwasu mlekowego, kwasu propionowego, które wydziela do światła jelita. Equine biota starter – wysycając receptory błonowe, do których zakotwiczają się patogeny uniemożliwia im prawidłowy rozwój czyniąc jelito konia niedostępne dla Coli, beztlenowców czy wirusów. Poprawia się integralność jelit, ograniczone zostają mikro stany zapalne wywoływane przez patogeny chorobotwórcze, zwiększa się powierzchnia chłonna jelit.
 • Equine biota starter – bakterie kwasu mlekowego znane są z tego, iż nadtrawiają, rozkładają cukry złożone (włókno) do cukrów prostych czyniąc je dostępnymi dla konia. Procesowi temu towarzyszy również szeroko uwalniane witaminy z grupy K oraz B jak B2, B6, B12….. co przyczynia się do łagodzenia stresu.

Dlaczego Equine biota starter wspiera odporność

oraz ogranicza skutki nietolerancji pokarmowej

Bakterie Equine biota starter stymulują układ odpornościowy organizmu (poprzez układ GALT) - zarówno poprzez wzmacnianie, jak i wygaszanie nadmiernej reakcji układu immunologicznego – czyli mają efekt anty-uczuleniowy. Wzmacnianie odbywa się poprzez aktywację limfocytów B  i T do produkcji cytokin oraz immunoglobulin, które to ogrywają znaczącą role  w walce z patogenami. Poprzez stymulację odporności naturalnej aktywują granulocyty i makrofagi. Bakterie pro biotyczne nie wywołują odpowiedzi prozapalnej przeciw sobie, ale indukują nieswoiste mechanizmy odpornościowe – odporność naturalną

Odziaływanie Equine biota starter na komórki dendrytyczne oraz komórki epitelialne jelit wpływa na ogólną tolerancję immunologiczną wobec antygenów pokarmowych zmniejszając ich alergiczny skutek.

Instrukcja prawidłowego stosowania

 

Przez pierwsze 3 miesiące stosowania

 

codziennie  - 1 ml na 100 kg masy ciała / dawka dobowa

 

Powyżej 3 miesięcy stosowania

 

co drugi dzień – 1 ml na 100 kg masy ciała / dawka dobowa

 

Equine biota starter -  to produkt silnie skoncentrowany, przedawkowanie może wywołać biegunki. Po wystąpieniu biegunek na skutek przedawkowania, odstawić  na 48 godz. a następnie powrócić do dawki dobowej.

 

Skład:

Equine biota starter zawiera bakterie fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus spp. o stężeniu >1x109 jtk/mL) jtk – jednostki tworzące kolonie.

Equine biota starter zawiera metabolity wydzielane podczas hodowli (kwasy organiczne, bakteriocyny, enzymy).

 

UWAGA: po otwarciu produkt należy przechowywać w lodówce!

Stabilność

Mikroorganizmy wchodzące w skład GOLD LIQUID Equine biota starter  nie są wrażliwe na kwasy żołądkowe, dlatego bez problemów dostają się do jelit efektywnie je zasiedlając.

GOLD LIQUID naniesiony na paszę utrzymuje swoją aktywności do 30 dni niezależnie od zewnętrznych warunków pogodowych.

GOLD LIQUID to produkt oparty na żywych mikroorganizmach, dlatego jego stabilność jest ograniczona do 2 miesięcy przy odpowiednim przechowywaniu.

GOLD LIQUID po rozpuszczeniu w wodzie ulega całkowitej degradacji w ciągu 48 godzin.

 

Mechanizm działania bakterii probiotycznych GOLD LIQUID Equine biota starter :

 

 • Modulacja układu immunologicznego
 • Konkurencyjność z drobnoustrojami patogennymi
 • Wytwarzanie bakteriostacyn
 • Hamowanie kolonizacji przewodu pokarmowego przez patogeny
 • Obniżanie pH przewodu pokarmowego
 • Adsorpcja drobnoustrojów i ich toksyn
 • Wydłużenie pasażu treści pokarmowej
 • Opóźnione opróżnianie żołądka
 • Przerost nabłonka w jelicie cienkim
 • Stymulacja fermentacji sacharydów
 • Regulacja pasażu treści jelitowej (częstotliwość i konsystencja stolca)

 

 

Badania GOLD LIQUID Equine biota starter

 

Mikroorganizmy zostały wstępnie scharakteryzowane w warunkach laboratoryjnych pod względem cech probiotycznych, takich jak: przeżywalność w niskim pH środowiska, aktywność antagonistyczna wobec szczepów patogennych (z PIWET wyizolowane od chorych zwierząt) z rodzaju Salmonella (S. enteriditis, S. saintpaul, S. virchov, S. typhimurium) oraz hemolitycznej E. coli w temp. 42°C czy Clostridium perfringens.

Określone zostały także inne cechy mikroorganizmów tj. wzrost i synteza kwasu mlekowego w różnych warunkach temperaturowych (wymienione cechy oznaczone zostały w temp. inkubacji 30 i 37°C ze względu na ocenę możliwości hodowli szczepów w skali produkcyjnej. Ponadto oceniono także zdolność mikroorganizmów  do obniżania stężenia ochratoksyny A w środowisku (mikotoksyny często zanieczyszczającej pasze zbożowe). Wyniki badań przedstawiono w tabeli.

 

 

 

 

 

Wzrost

[j.t.k./mL]

 

Zawartość kwasu mlekowego w podłożu po 24 godz. inkubacji bakterii

[g/L]

 

Liczba bakterii oznaczona  podłożu o pH 2,5 po 4 godz. inkubacji bakterii*

[j.t.k./mL]

 

Poziom redukcji OTA w podłożu po 24 godz. inkubacji bakterii

[%]

30°C 37°C 42°C 37°C 42°C
Gold

 liquid

109 109 108 15 13,6 107

 

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Do podstawowych kryteriów wyznaczających przydatność szczepów bakteryjnych do badań zgodnie z prawodawstwem Unijnym jest wymagany brak oporności na antybiotyki stosowane w leczeniu zwierząt. Opisane mikroorganizmy wykazują brak oporności na antybiotyki, co zostało potwierdzone poprzez oznaczenie wartości MIC, czyli minimalnego stężenia antybiotyku hamującego wzrost drobnoustroju.

GOLD LIQUID Equine biota starter został przebadany na pod kątem wrażliwości na antybiotyki stosowane w hodowli.

Przekroczenie dawek minimalnych dla danej rodziny szczepów eliminuje szczep z możliwości stosowania w hodowli zwierząt.

GOLD LIQUID Equine biota starter jak wskazują minimalne dawki graniczne jest produktem bezpiecznym i spełniającym europejskie normy dopuszczające dany produkt do stosowania w hodowli zwierząt.

GOLD LIQUID Equine biota starter MIC (mg/L)

GOLD LIQUID Equine biota starter

Stężenia dawek granicznych dla szczepu Lactobacillus (mg/L)
Ampicillin 1 2
Erythromycin 0.25 1
Gentamicin 1 16
Streptomycin 32 n.w
Tetracyclin 16 32
Kanamycin 16 64
Chloramphenicol 4 8
Clindamycin 0.25 2

n.w. – nie wymagane

 

Referencje :

 • Clermont D, Chesneau O, Cespédès G De, Horaud T, 1997: New tetracycline resistance determinants coding for ribosomal protection in streptococci and nucleotide sequence of tet(T) isolated from pyogenes A498.Antimicrob. Agents Chemother. 1997, 41(1):112.
 • Gevers D, Danielsen M, Huys G, Swings J, 2003: Molecular characterization of tet(M) genes in Lactobacillus isolates from different types of fermented dry sausage. Appl Environ Microbiol 69(2): 1270-1275
 • Pang Y, Brown BA, Steingrube VA, Wallace RJ Jr, Roberts MC, 1994: Tetracycline resistance determinants in Mycobacterium and Streptomyces Antimicrob. Agents Chemother. 1994, 38(6):1408-1412

 

 

Aktywność antybakteryjna

Zestawienie wyników badań bakterii wykorzystywanych w mieszance paszowej uzupełniającej GOLD LIQUID Equine biota starter w stosunku do patogenów

 

Opis GOLD LIQUID Equine biota starter
Właściwości antybakteryjne
Escherichia coli +++
Clostridium perfringens ++++
 
Salmonellaenterica ser. Enteritidis ++++
Salmonellaenterica ser. Typhimurium ++++
Campylobacter jejuni ++
Enterobacteraerogenes +
Staphylococcus aureus ++
 
Listeria monocytogenes ++
 Lawsonia intracellularis  ++++
Aeromonas hydrophila ++
Serratiamarcescens +
Brachyspira  +++
 
Yersiniaenterocolitica +
Proteusvulgaris +
Pseudomonasaruginosa +++
Shigellaflexneri ++
‘’Właściwości proteolityczne ++
Właściwości amylolityczne ++
Właściwości lipolityczne
Tolerancja niskiego pH
-     pH 2,0 72%
-     pH 3,0 85%
Tolerancja soli żółciowych
0,25% żółci bawolej 85%
   0,50% żółci bawolej 94%
    1,0% żółci bawolej 99,90%
Liczebność populacji bakterii
 przechowywanie 30 dni, plus 4°C 100%
 przechowywanie 30 dni, plus 20°C 95%

 

 

Reprodukcja

 

Badania wykazały, że stosowanie GOLD LIQUID Equine biota starter w podawaniu ciągłym na stadach reprodukcyjnych zwierząt przenosi odporność na potomstwo.

 

GOLD LIQUID Equine biota starter

     poprzez zastosowanie odpowiedniego,

systematycznego stosowania:

 • Ogranicza stosowanie antybiotyków
 • Podnosi odporność
 • Wspomaga działanie enzymów trawiennych

 

Kontrola jakości produkcji

 • Każda szarża testowana na poziomie genetycznym – PCR, autorskie testy genetyczne na potrzeby własnej produkcji.

 

 • Każda szarża - kontrola na poziomie mikrobiologicznym (hodowle na pożywkach selekcyjnych)

 

 

 

 

Zobacz inne produkty

Kłus anglezowany WEBINAR 3h + nagranie

150.00 

Zobacz
First Growing 7kg

700.00 

Zobacz
First Growing 3kg

320.00 

Zobacz
Competition Pack 150g

35.00 

Zobacz

Zapisz się do naszego newslettera i Bądź na bieżąco

Świadomy Dosiad © 2021 – 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: expertwww.pl
usercartmagnifiercrosschevron-downarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram